L.P. Weidemann´s Bindegarnsfabrik

Fabrikkens gårdsplads

Et historisk tilbageblik

Min tanke med denne hjemmeside er at samle et historisk tilbageblik på Bindegarnsfabrikken ved Rudkøbing -den første større industriproduktion på Langeland. 

Min oldefar, Ludvig Petersen Weidemann (LPW) var rebslagersøn fra Østergade i Rudkøbing, og startede som skoledreng med at binde grimer til heste og køer i landbruget. Han blev senere uddannet rebslager og nåede i sit liv at opbygge en markant virksomhed, der siden blev udbygget til også at omfatte bl.a. skibs- og færgefart, udlejningsejendomme samt  land- og skovbrug.   

LPW var som ung, en årrække ansat som direktør for Esbjerg Tovværksfabrik. Han blev på et tidspunkt ramt af tuberkulose og måtte på sanatorium. I den forbindelse flyttede hans kone Nikoline, sammen med deres børn (Poul, Knud og Inga) hjem til familien i Rudkøbing, hvor hun for at klare dagen og vejen startede vognmandsforretning. Da LPW i 1912 atter var rask og vendte hjem til familien, startede de firmaet "DÁNSK AMERIKANSK BINDEGARN SPINDERI", der var en specialfabrik for fremstilling af høstbindegarn, halmpressegarn, transmissionstove, bomuldsdrivsnore og centrifugesnore.

Sideløbende med produktionen havde LPW omkring 1920, import af PUCH cykler fra Tyskland, samt aktiemajoriteten i "Konservesfabrikken Langeland" der fremstillede bl.a. konservesærter og marmelader.
 
I 1920 overtog LPW, Odense Damprebslageri, der havde til huse på Vandværksstræde 6, nuværende Roersvej i Odense. Firmaet blev købt fra Fa. S. Kjærsgaard & Co. I københavn. Produktionen i Odense blev siden flyttet til Rudkøbing.

Produktionen i Rudkøbing var placeret i Nørregade, (nuværende TDC) i lokaler der var lejet af Grevskabet Langeland. D. 23. april 1936 blev fabrikken ramt af en meget voldsom brand, hvorefter byggeriet af en ny fabrik i Peløkke udenfor Rudkøbing gik igang. Allerede i december samme år kunne produktionen starte i de nye lokaler. Her gik udviklingen stærkt, og fabrikken var i mange år Langelands største arbejdsplads, med en produktionen der i perioder kørte i døgndrift, pga. stor eksport-efterspørgsel fra lande i Europa samt Canada og USA.

Idag er produktionsapparatet overtaget af Cotesi koncernen, og flyttet til Brasilien og Portugal.

Handelsselskabet L. P. Weidemann A/S fungerer fortsat i samme branche, men er under nye ejere flyttet til Aabenraa i Sønderjylland. 

 Fortsættelse følger .......

Kristian Juul Weidemann
weidemann@bindegarnsfabrikken.dk


   

Varemærker