På dette areal lå produktionshallen. I det projekterede byggeri indgår arealet som parkeringsplads og rekreativt område for lejlighederne i det tidl. råvarelager

Det rekreative område er projekteret med bl.a. tennis- basket- og petanquebaner.

I det gamle råvarelager der ses her, er det planen at indrette 16 luksuslejligheder. Foto er taget fra det areal hvor andelsboligforeningen skal opføres.

I det gamle råvarelager der ses her, er det planen at indrette 16 luksuslejligheder.


Fabriksbygningerne blev solgt til projektfirmaet Lystad ApS, der havde store planer for grunden. 
For at gøre plads til nye boliger valgte firmaet at fjerne størstedelen af bygningerne, hvilket skete primo 2009.
Siden er processen mht. byggeri af nye boliger på fabriksområdet også blevet ramt af finanskrisen, og alt er gået i stå. Området ligger nu hen i noget der desværre mest minder om en forladt slagmark, og er mildest talt en skamplet for naboer og lokalområdet.  Da Lystad ApS siden desværre er gået konkurs, svæver fremtiden for areal og resterende bygninger så vidt vides fortsat i usikkerhed. 

Fabrikkens 2 kæmper ..... dvs. 2 hhv. ca. 12 og 15 tons tunge B&W Holeby dieselmotorer der trak produktionens nødgeneratorer, blev i forbindelse med nedrivning af fabrikken flyttet til Dansk motor og maskinsamling i Grenaa -et museum hvor de er blevet renoveret og nu indgår i udstillingen. Se mere under menufanen "projekter" / "afsluttede projekter" på http://www.motorsamling.dk