Andre aktiviteter

Vidt omkring

LPW var en driftig mand, der ikke holdt sig tilbage fra forsøg med aktiviteter der lå langt fra de primære, med fremstilling af bindegarn og tovværk.

Under renovering af LPW´s gamle villa ved bindegarnsfabrikken, har jeg fundet en stor kasse med dokumenter fra perioden 1919-1927 der foruden almindelig korrespondance også rummer oplysninger om aktiviteter -aktiviteter som ingen nulevende i familien tilsyneladende har kendt til.